Index Výroba Ponuka   CAD Partneri Kontakt

 

Technické kreslenie v CAD programoch, postprocesing, rendering.

(Aj pre stolárov)

 

    V dnešnej dobe je už nepredstaviteľné kresliť pomocou pravítiek a kalkulačiek. Moderná doba používa tzv. CAD (computer automatic drawing) kresliace programy, kde súčiastku , komponent, alebo doslovne celú obytnú zónu je možné namodelovať pomocou týchto programov.

 

 

 
              Neoddeliteľnou súčasťou je možnosť ďalšieho spracovania kreslených výrobkov a to do podoby renderovania. Je to vlastne  tvorba reálneho obrazu na základe počítačového modelu. Rendering obsahuje v závislosti od softvéru mnoho parametrov a nastavení a materiálov, ktorými možno ovplyvniť konečný vzhľad výrobku, alebo scény. Renderuje sa hlavne kvôli ukážke a požívajú to najmä aranžérske firmy.

    Robím toto kreslenie aj pre iné firmy, najmä pre stolárov, ktorí nemajú túto možnosť a navyše výstupné formáty sa používajú aj ako programy do CNC strojov. Poväčšine tlačím tieto súbory v mierke 1:1 na rolovací papier, ten sa prekreslí na veľkoplošný materiál, s ktorým sa ďalej pracuje.

Samozrejme dnes sa už na PC kreslí takmer všetko, či už rozne altánky, domy atd. ale khlavne kresli sa to, kde

 

 

 

 

   Veľkým dopytom v dobe IT technologii je tvorba dráh nastroja na CNC obrábacích strojoch a tvorba samotného tzv. prevodového článku  medzi PC a strojom. Ten článok s volá postprocesor.

 

   Postprocesor je softvérový prevodník dát z CAD / CAM systému do dátového jazyka konkrétneho obrábacieho stroja. Kvalitný postprocesor v sebe obsahuje všetky informácie o vlastnostiach daného stroja, tak aby bolo optimálne a efektívne využité všetkých jeho funkcií v súlade s CAD / CAM systémom. Univerzálny postprocesor neexistuje, bohužiaľ je potrebné ho naprogramovať pre každý stroj zvlášť.