Index Výroba Ponuka   CAD Partneri Kontakt

Výroba

  Základom je dobré premyslené a vypracované dielo, kde investičné náklady budú v určitom časovom horizonte zúročené a budú prinášať už iba zisk. Tým mám na mysli to, že viem a som schopný moje stroje a zariadenia vybaviť najmodernejšími výdobytkami doby, ale to už sa dostávame do režimu, kde kvôli vysokým invest. nákladom, stroje musia bežať na trojsmennú pracovnú prevádzku a akákoľvek nútená pauza je značne cítiť.  Takéto stroje vyrábať nechcem.

 

   Chcem predovšetkým osloviť drobné firmy a živnostníkov v oblasti  drevospracujúceho priemyslu a reálne im priblížiť kvalitný stroj na dosah ruky. Výhodou je, že každý zákazník si vie určiť, čo vlastne vo svojej výrobe potrebuje a nebude zbytočne platiť za rôzne agregáty, hlavy a niekedy aj príliš veľa bezpečnostných prvkov, čo v konečnom dôsledku vedia stroj predražiť niekedy aj o 100 percent. Niekedy chýba stroju málinko väčší pracovný rozsah v jednej osi a vie to značne ovplyvniť výber stroja a tým aj investičné náklady. Stroj na zákazku je v tomto prípade ideálnou voľbou.

 

Všetko je potrebné najskôr nakresliť v tzv. CAD systémoch, čo zaručí presnosť pri výrobe stroja. Vyhneme sa montážnym konfliktom, ale hlavne výkres v "krivkách" (výstupný súbor z CAD systémov) je potrebný na opracovanie dielcov a súčiastok na CNC strojoch.

 

Pri veľkých konštrukciách, kooperujem s veľkými firmami, ktoré sú schopné vyrobiť mnou požadovanými parametrami, pevnú oceľovú konštrukciu. Pri menších konštrukciách si vystačím s vlastním vybavením. Taktiež používam na rôzne konštrukčné prvky zliatinu "duralu"  7075, alebo 5083.

 

 

   Riadenie stroja je obzvlášť veľkou rozsiahlou kapitolou, kde nestačí mať iba konštruktérske zručnosti, ale vyžaduje aj väčšie znalosti v oblasti IT. Pre maximálnu presnú polohu rôznych os zásadne používam spätnú väzbu (feedback). Tá je výstupom rôznych tipov encoderov, alebo lineárneho odmeriavania. Ako pohon osí je najlepšie servomotor, ale podľa finančných možností zákazníka je aj riešenie pohon s 3F krokovými motormi. Vstupným signálom  driveru pohonu je tzv. step/dir, ale niekedy aplikácia vyžaduje riadenie +/- 10V.

 

  Overený riadiaci software je EMC2 bežiaci v reálnom čase na LinuxCNC, alebo MACH3 na Win.Tieto softwary pracujú s klasickým "G" kódom, kde pri opracovaní v 2,5D ne je potrebný žiaden CAM systém .