Index Výroba Ponuka Repas Referencie Kontakt

 

Výroba

  Základom je dobré premyslené a vypracované dielo, kde investičné náklady budú v určitom časovom horizonte zúročené a budú prinášať už iba zisk. Tým máme na mysli to, že vieme a sme schopný naše stroje a zariadenia vybaviť najmodernejšími produktami doby.

  Chceme predovšetkým osloviť drobné firmy a živnostníkov nie iba v oblasti  drevospracujúceho priemyslu, ale aj v rôznych oblastiach a smeroch priemyslu a reálne im priblížiť kvalitný stroj na dosah ruky. Výhodou je, že každý zákazník si vie určiť, čo vlastne vo svojej výrobe potrebuje a nebude zbytočne platiť za rôzne agregáty, hlavy a niekedy aj príliš veľa nezmyselných bezpečnostných prvkov, čo v konečnom dôsledku vedia stroj predražiť niekedy aj o 100 percent. Niekedy chýba o minimum väčší pracovný rozsah v jednej osi a vie to značne ovplyvniť výber stroja a tým aj investičné náklady. Stroj na zákazku je v tomto prípade ideálnou voľbou.

  Všetko je potrebné najskôr nakresliť v tzv. CAD systémoch, čo zaručí presnosť pri výrobe stroja. Vyhneme sa montážnym konfliktom, ale hlavne výkres v krivkách (výstupný súbor z CAD systémov) je potrebný na opracovanie dielcov a súčiastok na CNC strojoch.

  Pri veľkých konštrukciách, kooperujeme s veľkými firmami, ktoré sú schopné vyrobiť nami požadovanými parametrami pevnú oceľovú konštrukciu a hlavne sú schopné polotovar (zvarenec) obrobiť na "jedno upnutie". Je to dôležité pri frézovaní polodrážok a referenčných plôch pod lineárne vedenia. Pri menších konštrukciách si vystačíme s vlastním vybavením. Taktiež používame na rôzne konštrukčné prvky zliatiny duralu 7075, alebo 5083.

  Riadenie stroja je obzvlášť veľkou rozsiahlou kapitolou, kde nestačí mať iba konštruktérske znalosti, ale vyžaduje aj väčšie znalosti v oblasti IT. Pre maximálnu presnú polohu rôznych os zásadne používame spätnú väzbu (feedback). Tá je výstupom rôznych tipov encoderov, alebo lineárneho odmeriavania. Ako pohon osí používame servopohony.

  Overený riadiaci software je EMC2 bežiaci v reálnom čase na LinuxCNC. Tento softvér pracuje s klasickým G kódom, kde pri opracovaní v 2,5D ne je potrebný žiaden CAM systém .